193,80 zł
1,15% 2,20 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-29
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”), informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 r. Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w sprawie nałożeniu na Bank na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. Jego wartość jest zgodna z postanowieniem Komitetu Stabilności Finansowej i wynosi 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. decyzja KNF jest natychmiast wykonalna.

Na dzień sporządzenia raportu Bank spełniał wymagania KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i skonsolidowanym.

Powyższa informacja dotycząca decyzji KNF jest nawiązaniem do raportu bieżącego nr 28/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. oraz raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2017-12-29 report no. 33/2017: Polish Financial Supervision Authority
decision on imposing on the Bank a buffer of other
systemically-important institution.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) communicate that
on 29 December 2017 the Bank received a decision of the Polish Financial
Supervision Authority (“PFSA”) on imposing on the Bank, on a stand-alone
and consolidated basis, a buffer of other systemically-important
institution. The value of the buffer is in accordance with the decision
of the Financial Stability Committee and equals 0.50% of the total risk
exposure calculated pursuant to Article 92 section 3 of EU Regulation
No. 575/2013.


Pursuant to Article 39 section 4 of the Act on macroprudential
supervision over the financial system and crisis management in the
financial system of 05 August 2015, the PFSA’s decision is immediately
enforceable.


As at the report issue date, the Bank met the PFSA requirements
regarding minimum capital ratios, both on a stand-alone and consolidated
basis.


The foregoing notice concerning the PFSA decision refers to the current
report no. 28/2017 of 27 November 2017 and current report no. 30/2017 of
8 December 2017.


Legal grounds: Article 17 section 1 of Regulation of the European
Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 (Market
Abuse Regulation).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-29 Michał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl