190,0000 zł
-4,23% -8,4000 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-12
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) podaje do publicznej wiadomości stałe terminy przekazywania raportów okresowych Banku w 2020 roku:

- skonsolidowany raport roczny oraz raport roczny za 2019 rok – 6 marca 2020 roku,
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 8 maja 2020 roku,
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 6 sierpnia 2020 roku,
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 5 listopada 2020 roku.

Jednocześnie Bank informuje, że wybrane niezaudytowane dane finansowe za IV kwartał 2019 roku zostaną przekazane 6 lutego 2020 roku w formie raportu bieżącego.

Dodatkowo Zarząd Banku oświadcza, że skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio jednostkową kwartalną informację finansową i jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2019-12-12 report no. 30/2019: Interim reporting dates in 2020.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) hereby communicate
the fixed dates of filing the Bank interim reports for the year 2020:


- Annual consolidated report and annual report for 2019 – 6 March 2020, -
Quarterly consolidated report for Q1 2020 – 8 May 2020, -
Semi-annual consolidated report for H1 2020 – 6 August 2020, -
Quarterly consolidated report for Q3 2020 – 5 November 2020.


At the same time, the Bank communicates that selected non-audited
financial data for Q4 2019 will be published on 6 February 2020 as the
current report.


Additionally, the Bank Management Board represent that the quarterly
consolidated reports and the semi-annual consolidated report will
provide for the quarterly standalone financial data and semi-annual
standalone condensed financial statements respectively.


Legal grounds: Article 80.1 of the Minister for Finance Regulation of 29
March 2018 on current and interim information provided by securities
issuers and conditions for recognising as equivalent the information
required by law of a non-member state (Journal of Laws item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-12 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.