REKLAMA

INGBSK: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ ING Banku Śląskiego S.A.

2022-04-07 18:00
publikacja
2022-04-07 18:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-07
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ ING Banku Śląskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że zgodnie z listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. („ZWZ”) zwołanym na 7 kwietnia 2022 roku, uprawnionymi do co najmniej 5% głosów na ZWZ były następujące podmioty:

Nazwa podmiotu: ING BANK N.V.
Liczba głosów na ZWZ: 97.575.000
% w liczbie głosów na ZWZ: 84,66
% ogólnej liczby głosów: 75,00

Nazwa podmiotu: AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER
Liczba głosów na ZWZ: 11.179.000
% w liczbie głosów na ZWZ: 9,70
% ogólnej liczby głosów: 8,59

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1983 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2022-04-07 Report No. 16/2022: Shareholders holding 5 per cent or more
of votes at the ING Bank Śląski S.A. OGM.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that
according to the list of shareholders authorised to participate in the
Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. (“OGM”) convoked on 7
April 2022 the following entities were entitled to 5 per cent or more of
votes at the OGM:


Name of entity: ING BANK N.V.Number of votes at OGM: 97,575,000%
of votes at OGM: 84.66% of the total number of votes: 75.00


Name of entity: AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDERNumber
of votes at OGM: 11,179,000% of votes at OGM: 9.70% of the total
number of votes: 8.59


Legal grounds: Article 70.3) of the Act of 29 July 2005 on public offer
and the conditions for introducing financial instruments to the
organized trading system and on public companies (consolidated text in
the Journal of Laws of 2020, item 1983 as amended).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-07 Brunon Bartkiewicz Prezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki