REKLAMA

INGBSK: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ ING Banku Śląskiego S.A.

2021-11-29 16:54
publikacja
2021-11-29 16:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-29
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ ING Banku Śląskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że zgodnie z listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. („NWZ”) zwołanym na 29 listopada 2021 roku, uprawnionymi do co najmniej 5% głosów na NWZ były następujące podmioty:

Nazwa podmiotu
ING BANK N.V.

Liczba głosów na NWZ
97 575 000

% w liczbie głosów na NWZ
84,61

% ogólnej liczby głosów
75,00

Nazwa podmiotu
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER
Liczba głosów na NWZ
11 055 000

% w liczbie głosów na NWZ
9,58

% ogólnej liczby głosów
8,49

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 2080 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2021-11-29 Report No. 32/2021: Shareholders holding 5 per cent or more
of votes at the ING Bank Śląski S.A. EGM.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that
according to the list of shareholders authorised to participate in the
Extraordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. (“EGM”) convoked
on 29 November 2021 the following entities were entitled to 5 per cent
or more of votes at the EGM:


Name of entity ING BANK N.V. Number of
votes at EGM97,575,000 % of votes at EGM84.61
% of the total number of votes75.00


Name of entity AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER
Number of votes at EGM11,055,000 % of votes at
EGM9.58 % of the total number of vote 8.49


Legal grounds: Article 70.3) of the Act of 29 July 2005 on public offer
and the conditions for introducing financial instruments to the
organized trading system and on public companies (consolidated text in
the Journal of Laws of 2020, item 2080 as amended).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Brunon Bartkiewicz Prezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki