2,4800 zł
-3,88% -0,1000 zł
InfoSCAN S.A. (IST)

Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Polmed S.A. o udzielanie świadczeń diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-26
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Polmed S.A. o udzielanie świadczeń diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Infoscan S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 25 lutego 2019 r. podmiot w 100% zależny od Emitenta, tj. ScanLink Medical sp. z o.o. ("ScanLink") zawarł z Polmed S.A. ("Polmed") umowę o udzielanie świadczeń diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu ("Umowa").

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami w zakresie udzielania przez ScanLink świadczeń telemedycznej diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu ("ZOPS") na rzecz pacjentów skierowanych przez Polmed. Umowa przewiduje dwa modele współpracy, w których:

a) ScanLink udostępni pacjentowi wskazanemu przez Polmed gotowe do użycia urządzenie MED Recorder umożliwiające wykonanie telemedycznej diagnostyki ZOPS (model przewiduje jednorazowe wykonanie badania przez każdego z pacjentów a następnie jego zwrot);
b) ScanLink udostępni bezpośrednio Polmed na uzgodniony okres gotowe do użycia urządzenie MED Recorder, które będą dostępne dla pacjentów w sieci placówek własnych oraz partnerskich Polmed.

W obydwu opisanych powyżej modelach współpracy, po wykonaniu telemedycznej diagnostyki ZOPS, ScanLink będzie odpowiedzialny za dostarczenie zagregowanych wyników badania w postaci raportu.
Z tytułu udzielonych pacjentom Polmed świadczeń telemedycznej diagnostyki ZOPS, ScanLink będzie przysługiwało wynagrodzenie jednostkowe (za każde wykonanie badania), a rozliczenia z tego tytułu będą dokonywane w cyklu miesięcznym.

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony i wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2019 r. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez którąkolwiek ze stron postanowień Umowy. Ponadto ScanLink ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Polmed wskazanych w Umowie postanowień.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-26 Tomasz Nowowiejski Prezes Zarządu Tomasz Nowowiejski
2019-02-26 Bartosz Turczynowicz Członek Zarządu Bartosz Turczynowicz
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.