REKLAMA

INFOSCAN S.A.: Otrzymanie oświadczenia o zamianie pięciu kolejnych obligacji serii C4 na akcje serii H

2020-10-01 16:25
publikacja
2020-10-01 16:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Otrzymanie oświadczenia o zamianie pięciu kolejnych obligacji serii C4 na akcje serii H
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2020 opublikowanego w dniu 14 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii C3 i C4 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3, niniejszym informuje, że Spółka w dniu 1 października 2020 roku otrzymała od European High Growth Opportunities Securitization Fund ("Obligatariusz") posiadającego obligacje serii C4 zamienne na akcje serii H, oświadczenie o zamianie pięciu kolejnych obligacji na akcje serii H Spółki. W wyniku realizacji praw z pięciu obligacji serii C4 Obligatariusz obejmuje 347.222 akcji Spółki serii H, po cenie zamiany równej 0,72 zł za każdą akcję, w łącznej kwocie wynoszącej 250.000 zł. Zamiana obligacji zostanie dokonana z chwilą zapisu akcji na rachunku Obligatariusza.

Na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H, Zarząd Spółki podejmie działania prowadzące do dematerializacji akcji serii H. Prawa z akcji serii H Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych Obligatariusza. Akcje serii H zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z chwilą wydania akcji serii H tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-01 Piotr Sobiś Prezes Zarządu
2020-10-01 Maciej Nowak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki