REKLAMA

INCUVO: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.

2021-06-02 15:34
publikacja
2021-06-02 15:34
Zarząd Spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Andrzeja Wychowaniec wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekt uchwały i wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu Spółki.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:
1)Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3)Sporządzenie listy obecności.
4)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5)Przyjęcie porządku obrad.
6)Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.
8)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
9)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.
10)Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
11)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
12)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
13)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu Spółki.
14)Wolne wnioski i głosy.
15)Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Załącznik do niniejszego raportu stanowią:

- uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku,
- projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
- formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: 4 ust. 2 pkt. 3 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.
Załączniki
20210602_153416_0000134244_0000131969.pdf
20210602_153416_0000134244_0000131970.pdf
20210602_153416_0000134244_0000131971.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki