REKLAMA

INCUVO: Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

2022-11-07 17:08
publikacja
2022-11-07 17:08
Zarząd spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2022 roku, tj. za okres od 1 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że poczynając od okresu sprawozdawczego obejmującego III kwartał 2022 roku Spółka będzie sporządzać jednostkowe raporty okresowe w miejsce dotychczas sporządzanych skonsolidowanych raportów okresowych.
Powyższe jest konsekwencją podjęcia w dniu 30 czerwca 2022 roku przez zgromadzenie wspólników spółki Spectral Applications sp. z o.o. (obecnie jako Spectral Applications sp. z o.o. w likwidacji („Spectral Applications”)), będącej jedyną jednostką zależną Spółki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) („Jednostka Zależna”; „ustawa o rachunkowości”), uchwały o jej rozwiązaniu i otwarciu jej likwidacji. W związku z prowadzoną likwidacją Spectral Applications Spółka uznaje, że nie sprawuje kontroli nad Spectral Applications w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ustawy o rachunkowości wobec braku zdolności Spółki do kierowania polityką finansową i operacyjną Spectral Applications w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności, w związku z czym Spectral Applications nie jest Jednostką Zależną Spółki i nie podlega dalszej konsolidacji ze Spółką.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Załączniki
20221107_170830_0000143703_0000145741.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki