REKLAMA

INCUVO: Korekta raportu okresowego za II kwartał 2021 r.

2021-08-11 19:19
publikacja
2021-08-11 19:19
Zarząd spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za II kwartał 2021 roku, opublikowanego przez Emitenta raportem EBI nr 18/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku.
Korekta wynika z omyłkowego pominięcia niektórych danych finansowych w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, które zostały opublikowane przez Emitenta raportem EBI nr 18/2021. W przekazywanej korekcie raportu uzupełniono skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych o dane finansowe za okres od 1.04.2021 r. do 30.06.2021 r., a także uzupełniono jednostkowy rachunek zysków i strat oraz jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych o dane finansowe za okres od 1.04.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz 1.04.2020 do 30.06.2020 r.
W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Spółki przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za II kwartał 2021 roku.
Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20210811_191909_0000135943_0000134237.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki