3,6700 zł
-2,39% -0,0900 zł
IMS SA (IMS)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 21 stycznia 2020 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ims-ogloszenie_nwz_21012020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ims-projekty_uchwal_nwz_21012020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zmiana_statutu_nwz_21012020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ims-pelnomocnictwo_nwz_21012020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-23
Skrócona nazwa emitenta
IMS S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 21 stycznia 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 647 466,62 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 stycznia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12:00.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
ims-ogloszenie_nwz_21012020.pdfims-ogloszenie_nwz_21012020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 21.01.2020 r.
ims-projekty_uchwal_nwz_21012020.pdfims-projekty_uchwal_nwz_21012020.pdf Projekty uchwał NWZ 21.01.2020 r.
zmiana_statutu_nwz_21012020.pdfzmiana_statutu_nwz_21012020.pdf Proponowane zmiany w Statucie IMS 21.01.2020 r.
ims-pelnomocnictwo_nwz_21012020.pdfims-pelnomocnictwo_nwz_21012020.pdf Wzór pełnomocnictwa na NWZ 21.01.2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-23 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu
2019-12-23 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.