REKLAMA

IMS S.A.: Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w IX Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z IX Transzą Programu Skupu

2019-11-28 15:42
publikacja
2019-11-28 15:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oferta_zakupu_akcji_IMS.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-28
Skrócona nazwa emitenta
IMS S.A.
Temat
Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w IX Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z IX Transzą Programu Skupu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 51/2019 z 27 listopada br. oraz w związku z Uchwałą nr 19 z 25 maja 2017 r. w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A., Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach IX Transzy Programu Skupu akcji własnych.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w IX Transzy Programu Skupu w wysokości 3,70 zł (słownie: trzy złote i siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości nie więcej niż 730.000 (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy) sztuk.

Zarząd Emitenta zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki umorzenie akcji własnych nabytych w ramach IX Transzy skupu akcji własnych, analogicznie jak w przypadku posiadanych akcji własnych skupionych w ramach VI, VII i VIII Transzy Programu Skupu.

Spółka informuje także, że Członkowie Zarządu Emitenta będący jednocześnie akcjonariuszami Spółki, złożyli oświadczenia o nieuczestniczeniu w IX Transzy skupu akcji własnych.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu IX Transzy skupu akcji własnych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa.


Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:

- Ofertę Zakupu Akcji wraz z aktualnym harmonogramem realizacji IX Transzy skupu akcji własnych oraz Formularzem Oferty Sprzedaży Akcji IMS S.A.
Załączniki
Plik Opis
Oferta zakupu akcji IMS.pdfOferta zakupu akcji IMS.pdf Oferta zakupu Akcji IMS S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu
2019-11-28 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki