REKLAMA

IMS S.A.: Rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 rok

2021-06-02 10:31
publikacja
2021-06-02 10:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
IMS S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu (”ZWZ”) Spółki wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 7 gr/akcję.
Ww. rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla Akcjonariuszy kwoty 2.176.936,02 zł. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z 01.06.2021 roku, to 1,94%. Dywidendą objętych będzie 31.099.086 akcji.
Ww. rekomendacja wypłaty dywidendy wynika z szerokiej analizy sytuacji Spółki, Grupy Kapitałowej IMS S.A. oraz otoczenia gospodarczego. W szczególności chodzi o stabilną, dobrą sytuację finansową Emitenta, powiększanie ilości lokalizacji abonamentowych oraz odradzające się przychody z usług reklamowych. Ww. rekomendacja jest także zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS, mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między Akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej.
W przypadku zatwierdzenia rekomendowanej dywidendy przez ZWZ, będzie to dziewiąty rok z rzędu, w którym Spółka dzieli się zyskiem z Akcjonariuszami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Michał Kornacki Prezes Zarządu
2021-06-02 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki