REKLAMA

IMS S.A.: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C

2019-10-03 12:36
publikacja
2019-10-03 12:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-03
Skrócona nazwa emitenta
IMS S.A.
Temat
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w którym poinformowano, że zgodnie z Decyzją KDPW Nr 765/2019 z dnia 20 września 2019 r., w dniu 4 października 2019 r. w KDPW nastąpi rejestracja 500.500 (pięciuset tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki IMS S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda i oznaczenie ich kodem PLINTMS00019.

Podstawa prawna:
§17 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-03 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu
2019-10-03 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki