IMAGIS: Zarejestrowanie przez sąd zmiany w Statucie Spółki

2019-09-10 14:14
publikacja
2019-09-10 14:14
Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5.06.2019 r.

Zmiana Statutu polega na nadaniu nowego brzmienia §9b, dotyczącemu upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w formie kapitału docelowego.

Aktualny, jednolity tekst zmienionego Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki
20190910_141458_0000122569_0000116058.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki