REKLAMA

IMAGIS: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.08.2020 r.

2020-08-18 19:58
publikacja
2020-08-18 19:58
Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Spółka”, „Emitent”), przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 18.08.2020 r. wraz z wynikami głosowań.
Jednocześnie informuje, iż nie odstąpiono od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, oraz że sprzeciwów do protokółu nie zgłoszono.


Załącznik:
1. Uchwały nr 1-19 podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.08.2020 r.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki
20200818_195859_0000128857_0000124385.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki