REKLAMA

IMAGIS S.A.: Informacja o przewidywanym wzroście wyniku finansowego Spółki

2019-09-24 10:31
publikacja
2019-09-24 10:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019 ESPI
Data sporządzenia: 2019-09-24
Skrócona nazwa emitenta
IMAGIS S.A.
Temat
Informacja o przewidywanym wzroście wyniku finansowego Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w wyniku zajścia przesłanek do rozwiązania części odpisów aktualizujących wartość należności szacuje, że wynik jednostkowy Spółki za trzeci kwartał 2019 r. może wzrosnąć o kwotę około 0,4 mln zł w stosunku do poprzedniego kwartału. Jednocześnie pozytywny wpływ odpisów na wynik skonsolidowany powinien wynieść około 0,8 mln zł.

Zarząd Spółki zastrzega, iż podane wartości stanowią jedynie szacunki, które odbiegać mogą od ostatecznych wyników, jakie zostaną przedstawione i opublikowane w raporcie okresowym, którego termin publikacji zaplanowany został na dzień 14 listopada 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-24 Jerzy Cegliński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki