IMAGIS: Odwołanie Wiceprezesa i powołanie Prezesa Zarządu

2019-07-05 16:57
publikacja
2019-07-05 16:57
Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5.07.2019 r. Rada Nadzorcza IMAGIS S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu Jerzego Ceglińskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu i powołaniu go na funkcję Prezesa Zarządu IMAGIS S.A.
Życiorys zawodowy nowo powołanego Prezesa Zarządu wraz z innymi informacjami wymaganymi przepisami zawiera załącznik do raportu.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki
20190705_165735_0000121560_0000114973.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki