REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

IMAGE POWER S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej z HeartBeat Interactive Entertainment Ltd.

2023-03-24 13:22
publikacja
2023-03-24 13:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-24
Skrócona nazwa emitenta
IMAGE POWER S.A.
Temat
Zawarcie umowy dystrybucyjnej z HeartBeat Interactive Entertainment Ltd.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), w dniu 24 marca 2023 r., powziął informację, iż, pomiędzy Emitentem a HeartBeat Interactive Entertainment Ltd. z siedzibą w Chinach (dalej: Dystrybutor), została obustronnie podpisana umowa dystrybucyjna (dalej: Umowa) dla gry Spółki pt. Offroad Mechanic Simulator w wersji na PC, która zostanie przygotowana w języku chińskim (dalej: Gra).

Zgodnie z przedmiotową Umową Dystrybutor zobowiązał się do wydania, marketingu oraz promocji Gry w Chinach, w tym na terytorium Hong Kongu, Makau i Tajwanu (dalej: Terytorium Chin). Zgodnie z Umową własność intelektualna Gry jest własnością Emitenta, a Dystrybutorowi zostały udzielone odpowiednie prawa licencyjne, które zostały szczegółowo wskazane w Umowie.

Z tytułu przedmiotowej Umowy Emitentowi przysługuje minimalne wynagrodzenie w wysokości 30.000,00 USD netto (dalej: Minimalne wynagrodzenie). Dodatkowo, po wydaniu Gry na Terytorium Chin, Emitentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 70% przychodów ze sprzedaży Gry na Terytorium Chin, tj. przychodów pomniejszonych o odpowiednie podatki, opłaty, zwroty, rabaty, które zostały szczegółowo opisane w Umowie. 30% przychodów netto ze sprzedaży Gry na Terytorium Chin będzie stanowiło wynagrodzenie Dystrybutora, z zastrzeżeniem, iż do czasu zwrotu pełnej kwoty Minimalnego wynagrodzenia do Dystrybutora, 100% przychodów ze sprzedaży Gry będzie stanowiło wynagrodzenie Dystrybutora.

Premiera Gry na Steam planowana jest w maju 2023 r. Gra na Terytorium Chin będzie dystrybuowana również za pośrednictwem platform innych niż Steam, miedzy innymi takich jak Sonkwo, Xiaoheihe, FHYX. Umowa została zawarta na okres pięciu lat od daty podpisania z możliwością wcześniejszego rozwiązania w przypadkach szczegółowo opisanych w Umowie.

HeartBeat Interactive Entertainment Ltd. została założona w 2019 r. Głównym przedmiotem działalności Dystrybutora jest publikowanie gier niezależnych na rynku chińskim, w tym m.in. obsługa numerów ISBN, marketing gier, obsługa i pomoc graczom.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-24 Piotr Figarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki