REKLAMA

IMAGE POWER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Image Power S.A. wraz z projektami uchwał

2023-05-31 16:03
publikacja
2023-05-31 16:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
IPW_zwolanie_ZWZ_20230629.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
IPW_wzor_pelnomocnictwa_ZWZ_20230629.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
IPW_sprawozdanie_RN_za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
IPW_projekty_uchwal_ZWZ_20290629.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
IPW_klauzula_RODO_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta
IMAGE POWER S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Image Power S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 10:30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Popularna 14/3, 02-473 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, klauzula RODO oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta za 2022 rok obrotowy.
Załączniki
Plik Opis
IPW_zwołanie ZWZ_20230629.pdfIPW_zwołanie ZWZ_20230629.pdf
IPW_wzór pełnomocnictwa_ZWZ_20230629.pdfIPW_wzór pełnomocnictwa_ZWZ_20230629.pdf
IPW_sprawozdanie RN_za 2022.pdfIPW_sprawozdanie RN_za 2022.pdf
IPW_projekty uchwał ZWZ_20290629.pdfIPW_projekty uchwał ZWZ_20290629.pdf
IPW_klauzula RODO_2023.pdfIPW_klauzula RODO_2023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-31 Piotr Figarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki