1,1600 zł
-7,94% -0,1000 zł
IDM S.A. w upadłości układowej (IDM)

Sprzedaż nieruchomości przez jednostkę zależną

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Sprzedaż nieruchomości przez jednostkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (IDMSA lub Spółka) działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: MAR) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu 7 października 2019 r. jednostka zależna od IDMSA, tj. K6 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: K6) dokonała zbycia należącej do K6 nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00092509/9, za cenę w kwocie 550.000,00 zł netto, powiększoną o podatek VAT, to jest za cenę w kwocie 676.500,00 zł brutto.
Kwota w wysokości 505.000,00 zł, należna K6 tytułem części ceny sprzedaży, zostanie przekazana do IDMSA celem spłaty zadłużenia K6 względem Spółki będącej wierzycielem hipotecznym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-07 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.