IDM SA: Przegląd i aktualizacja indywidualnej wewnętrznej procedury raportowania informacji poufnych w IDMSA (ISR)

2020-05-11 15:14
publikacja
2020-05-11 15:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ISR_tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat

Przegląd i aktualizacja indywidualnej wewnętrznej procedury raportowania informacji poufnych
w IDMSA (ISR)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (IDMSA lub Spółka) działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: MAR) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę dotyczącą okresowej weryfikacji wewnętrznej procedury określającej zasady raportowania informacji poufnych (dalej: ISR), która została ustalona i przyjęta Uchwałą Zarządu nr 1/04/07/2016 z dnia 04.07.2016 r. i przekazana do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 23/2016 z dnia 04.07.2016 r. Zarząd w/w uchwałą przyjął tekst jednolity ISR, który stanowi załącznik do niniejszego raportu będąc jego integralną częścią.
Okresowa weryfikacja ISR została dokonana z uwagi na zmiany zachodzące w strukturze gospodarczej IDMSA w związku z zaprzestaniem tworzenia przez IDMSA grupy kapitałowej, a tym samym potrzebą ustalenia nowego progu pojęcia „istotnej wartości” traktowanego jako narzędzie ułatwiające wybór i kwalifikację konkretnego zdarzenia jako informacji o potencjalnym charakterze cenotwórczym z uwagi na obowiązek Spółki dokonywania samodzielnej oceny charakteru danych dotyczących IDMSA w procesie analizy zachodzących zjawisk i zdarzeń pod kątem konieczności ich raportowania.
W odniesieniu do pojęcia „istotnej wartości” za punkt wyjścia Spółka bierze pod uwagę ogólną definicję informacji poufnych rozporządzenia MAR. Natomiast progi zapisane w ISR nie są rozumiane przez Spółkę jako wartości sztywne z perspektywy oceny istotności informacji, lecz traktowane są jako narzędzie ułatwiające wybór i kwalifikację konkretnego zdarzenia jako informacji o potencjalnym charakterze cenotwórczym z uwagi na obowiązek Spółki dokonywania samodzielnej oceny charakteru danych dotyczących IDMSA skutkujący procesem analizy zachodzących zjawisk i zdarzeń pod kątem konieczności ich raportowania. Każde zdarzenie podlega indywidualnej ocenie i weryfikacji pod kątem obowiązków informacyjnych, a Spółka będzie analizowała zaistniałe lub mogące zaistnieć zdarzenia z punktu widzenia możliwości ich wpływu na realizację wcześniej wspomnianych obowiązków.

Załączniki
Plik Opis
ISR tekst jednolity.pdfISR tekst jednolity.pdf IDM_ISR_tekst jednolity

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-11 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki