REKLAMA

IDH DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy pożyczki

2021-09-10 13:47
publikacja
2021-09-10 13:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-10
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10.09.2021 roku została zawarta pomiędzy Emitentem („Pożyczkodawca”) a spółką zależną od Emitenta - LED Lease S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („LED”, „Pożyczkobiorca”) Umowa pożyczki („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 7.930.000,00 zł („Pożyczka”). Spłata Pożyczki nastąpi w 24 równych miesięcznych ratach począwszy od 12-go miesiąca po zakończeniu inwestycji w Ełku w ramach projektu „Budowa zakładu produkcyjnego innowacyjnych, energooszczędnych lamp LED przeznaczonych do uprawy roślin pod osłonami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie „Badania na rynek” („Projekt”), jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2025 r. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 5% w skali roku.

Spółka LED posiada zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) umowę o dofinansowaniu realizacji Projektu. Łączna wartość Projektu wynosi 30.841.031,00 zł, w tym dofinansowanie z PARP w kwocie 18.997.210,05 zł.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-10 Marcin Kozłowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki