REKLAMA

IDH DEVELOPMENT S.A.: Wybór oferty konsorcjum z uczestnictwem IDH Development SA w postępowaniu prowadzonym przez spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.

2021-07-22 12:43
publikacja
2021-07-22 12:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Wybór oferty konsorcjum z uczestnictwem IDH Development SA w postępowaniu prowadzonym przez spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22.07.2021 roku do Spółki wpłynęła informacja, iż w dniu 16.07.2021 roku została wybrana oferta, złożona wspólnie przez Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: MINUTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach - Lider, Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych „BPW” Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu - Uczestnik oraz Emitenta – Uczestnik („Wykonawca”). Oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. na roboty górnicze związane z przywróceniem funkcjonalności i bezpiecznego użytkowania chodników wodnych i osadników. Wartość oferty wynosi 2.724.999,91 zł brutto. Wykonawca jest zobowiązany przesłać podpisaną umowę Zamawiającemu do dnia 23.07.2021r.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-22 Marcin Kozłowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki