REKLAMA

IDH DEVELOPMENT S.A.: Noty obciążeniowe z tytułu niewykonania umów w zakreślonym terminie

2021-10-21 09:35
publikacja
2021-10-21 09:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-21
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Noty obciążeniowe z tytułu niewykonania umów w zakreślonym terminie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20.10.2021 roku do spółki wpłynęły od spółki Rubicone Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach noty obciążeniowe z tytułu niezachowania końcowego terminu, przypadającego na dzień 31.08.2021 r. realizacji następujących umów:
1) Umowy z dnia 4 czerwca 2019 r. na dostawę i montaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej do zakładu produkcyjnego, o zawarciu której Emitent informował RB ESPI 4/2019. Wysokość otrzymanej kary wynosi: 2.442.472,50 zł;
2) Umowy z dnia 25 lipca 2019 r. na dostawę i montaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej do zakładu produkcyjnego, o zawarciu której Emitent informował RB ESPI 6/2019. Wysokość otrzymanej kary wynosi: 3.973.368,01 zł;

Spółka wyjaśnia, że brak realizacji ww. umów spowodowane jest sytuacją epidemiczną na świecie, wywołaną Covid-19. Obowiązujące restrykcje spowodowały blokadę (przedłużające się procedury wizowe) z przyjazdem specjalistów z Chin do rozruchu linii technologicznej, która stanowi kluczowy przedmiot ww. umów.

Jednocześnie spółka Rubicone Sp. z o.o. w przesłanych pismach zastrzegła sobie prawo do dalszego naliczania kar w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto z umów za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu końcowego.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-21 Marcin Kozłowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki