REKLAMA

IDH DEVELOPMENT S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 22.06.2021r. - Uzupełnienie raportu 12/2019 z dnia 07.11.201 r.

2021-09-20 16:13
publikacja
2021-09-20 16:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-20
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 22.06.2021r. - Uzupełnienie raportu 12/2019 z dnia 07.11.201 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że:
1) w dniu 28.03.2019 roku została zawarta pomiędzy Emitentem, a TANGERINE FUND Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ("Zbywca") Warunkowa Umowa sprzedaży akcji ("Umowa warunkowa"). Na podstawie Umowy warunkowej Spółka zobowiązała się do nabycia 1.300.000 akcji spółki Layopi S.A. („Akcje”) za kwotę 6.700.000 zł. („Cena”). Zapłata Ceny nastąpi po spełnieniu warunku jakim jest posiadanie przez Zbywcę Akcji. W przypadku braku posiadania przez Zbywcę Akcji do dnia 30.05.2020 roku, Umowa warunkowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu w dniu 01.06.2020 r.
2) w dniu 07.11.2019 roku została zawarta pomiędzy Emitentem, a TANGERINE FUND Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ("Zbywca") za pośrednictwem Domu Maklerskiego Millenium S.A. Umowa zlecenia nabycia akcji ("Umowa"). Na podstawie Umowy Spółka nabyła 1.300.000 akcji spółki Layopi S.A. za kwotę 6.700.000 zł.
Pani Sylwia Leśniak-Paduch znaczący akcjonariusz spółki IDH Development S.A. była do dnia 31.08.2021 jedynym udziałowcem spółki Tangerine Fund Sp. z o.o.
Pan Konrad Paduch, przyrodni brat męża Pani Sylwii Leśniak-Paduch - znaczącego akcjonariusza spółki IDH Development S.A. z dniem 7.03.2019 roku przestał być prezesem zarządu spółki Layopi S.A. i został powołany do rady nadzorczej spółki Layopi S.A.i pełnił tę funkcję do dnia 29.11.2019 roku.
Na dzień publikacji niniejszego raportu Pani Sylwia Leśniak-Paduch - znaczący akcjonariusz spółki IDH Development S.A. nie jest udziałowcem spółki Tangerine Fund Sp. z o.o.
Na dzień publikacji niniejszego raportu całość kwoty została zapłacona.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-20 Marcin Kozłowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki