REKLAMA

IDEA BANK S.A.: ZGODA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DLA CZŁONKA ZARZĄDU

2019-12-17 15:01
publikacja
2019-12-17 15:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 83 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-17
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
ZGODA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DLA CZŁONKA ZARZĄDU
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2019 r. powziął informację, że Komisja Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 22b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2187), wyraziła zgodę na powierzenie Panu Markowi Kempnemu stanowiska Członka Zarządu Emitenta nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Emitenta. Informacje o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej Pana Marka Kempnego zostały przekazane przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 49/2019 z dnia 30 lipca 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-17 Piotr Miałkowski Członek Zarządu
2019-12-17 Artur Kubiński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki