2,7500 zł
0,00% 0,0000 zł
Idea Bank (IDA)

WYDANIE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA OPINII Z BADANIA PLANU POŁĄCZENIA IDEA BANK S.A. Z GETIN NOBLE BANK S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_18_zalacznik_Opinia_z_badania_planu_polaczenia_ID-GNB.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2018
Data sporządzenia: 2019-03-27
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
WYDANIE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA OPINII Z BADANIA PLANU POŁĄCZENIA IDEA BANK S.A. Z GETIN NOBLE BANK S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. („Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku nr 3/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. – Uzgodnienie Planu Połączenia Idea Bank S.A. z Getin Noble Bank S.A., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 marca 2019 r., Bankowi została doręczona, sporządzona na podstawie art. 503 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania poprawności i rzetelności planu połączenia Banku z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzonego dnia 17 stycznia 2019 r.

W związku z powyższym, Bank przekazuje do publicznej wiadomości treść przedmiotowej opinii w formie załącznika do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
Plik Opis
RB 18_załącznik_Opinia z badania planu połączenia ID-GNB.pdfRB 18_załącznik_Opinia z badania planu połączenia ID-GNB.pdf Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-27 Dariusz Daniluk Członek Zarządu
2019-03-27 Piotr Miałkowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.