4,59 zł
-18,04% -1,01 zł
Idea Bank (IDA)

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 6/2019 Z DNIA 25 STYCZNIA 2019 R.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019 K
Data sporządzenia: 2019-01-29
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 6/2019 Z DNIA 25 STYCZNIA 2019 R.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. („Emitent”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. Korekta raportu polega na sprostowaniu omyłki pisarskiej polegającej na podaniu błędnej daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r. Data publikacji została ustalona na dzień 30 maja 2019 r., a nie na dzień 31 maja 2019 r. jak zostało wskazane w pierwotnej treści raportu. W pozostałym zakresie pierwotna treść raportu pozostaje bez zmian.

Emitent dla porządku podaje całą treść raportu bieżącego nr 6/2019 :

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości publicznej terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku :
1) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018 – 26 kwietnia 2019 r.
2) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 30 maja 2019 r.
3) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe – 27 września 2019 r.
4) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 29 listopada 2019 r.

Ponadto Emitent informuje, że:
• zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał roku obrotowego 2019,
• zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-29 Jerzy Pruski Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu
2019-01-29 Artur Kubiński Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl