IDEA BANK S.A.: INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH

2019-06-19 11:00
publikacja
2019-06-19 11:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-19
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 roku, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1969), podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych.

Zamiarem Zarządu Banku jest rozwiązanie umowy o pracę z maksymalnie 750 pracownikami Banku, w okresie do 31 grudnia 2019 r.

Zarząd Banku w dniu 19 czerwca 2019 r. powiadomi przedstawicieli pracowników o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do przedstawicieli pracowników o przystąpienie do konsultacji. Ponadto Zarząd Banku powiadomi właściwy urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Banku.

Powodem planowanych zwolnień grupowych jest konieczność restrukturyzacji kosztów działania, w tym redukcja poziomu i kosztów zatrudnienia w Banku.

Bank opublikuje kolejny raport bieżący w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych przepisami procedur związanych z prowadzonym procesem.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-19 Piotr Miałkowski Członek Zarządu
2019-06-19 Jaromir Frankowicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (4)

dodaj komentarz
tulipanywzakopanem
Jak każdy akcjonariusz mam prawo oczekiwać od spółki, w którą zainwestowałem, podjęcia działań mających na celu autosanację. Obecne działania, w tym redukcja zatrudnienia, mają taki właśnie charakter. I ja jestem zadowolony. Szkoda ludzi, ale show must go on.
z_ziemi_wloskiej_do_polski
Idea Bank zaczyna proces restrukturyzacji na całego. Pruski pokazał, że zależy mu na szybka odbudowie rentowności i poprawie współczynników kapitałowych. Droga przez ciernie. Niemniej, trzymam kciuki
marcin_b
Teraz gdy wszystko można załatwić w internecie to pracownicy nie są aż tak potrzebni. Mam w idea banku konto i nie musze chodzić do oddziału bo wszystko mam na stronie internetowej i w telefonie.
kairo
Bardzo ciężka sytuacja, która idealnie pokazuje, że w biznesie nie ma miejsca na sentymenty. Jak już wiem Pruski jest słownym facetem, który musi podejmować takie decyzje. Szkoda tylko świetnej i lojalnej kadry. Co tutaj dodać - niełatwy case.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki