2,2800 zł
-1,08% -0,0250 zł
Idea Bank (IDA)

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWAŃ PRZEZ UOKIK

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-09
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWAŃ PRZEZ UOKIK
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że otrzymał zawiadomienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKIK”), informujące o wszczęciu przez Prezesa UOKIK na podstawie postanowień z dnia 30 grudnia 2019 r. („Postanowienia”), zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („Ustawa”), dwóch postępowań w sprawie podejrzenia stosowania przez Emitenta praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 Ustawy tj. :

1) postępowania w sprawie podejrzenia stosowania przez Emitenta praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w związku z oferowaniem możliwości przystąpienia do ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi angażującymi środki w niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte;
2) postępowania w sprawie podejrzenia stosowania przez Emitenta praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w toku prezentowania przez Emitenta informacji o możliwości nabycia i proponowania konsumentom nabycia certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXII, XXIII, XXIV Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, reprezentowane przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej Trigon TFI S.A.) („Postępowania”).

Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w Postanowieniach, Postępowania mogą zakończyć się wydaniem :
1) decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującej zaniechanie jej stosowania
2) decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzającej zaniechanie jej stosowania
3) decyzji zobowiązującej, w której Prezes UOKIK nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wykonania złożonych przez przedsiębiorcę zobowiązań do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom

Emitentowi przysługuje prawo ustosunkowania się do zarzutów przedstawionych przez UOKIK w Postanowieniach. Emitent wskazuje, że na tym etapie postępowania nie podziela argumentacji UOKiK oraz nie zgadza się ze sformułowanymi zarzutami, w związku z czym w dalszym toku Postępowań zamierza je kwestionować.

Emitent nie wyklucza, iż w przyszłości niekorzystne dla Emitenta rozstrzygnięcia UOKIK kończące Postępowania, mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta, jednak na obecnym etapie nie jest możliwe prognozowanie w tym zakresie jakichkolwiek kwot. Dalsze, kluczowe informacje na temat Postępowań Emitent będzie przekazywać w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-09 Piotr Miałkowski Członek Zarządu
2020-01-09 Artur Kubiński Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.