IDEA BANK S.A.: DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO O USTANOWIENIU KURATORA

2019-05-15 17:02
publikacja
2019-05-15 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-15
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO O USTANOWIENIU KURATORA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Idea Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o ustanowieniu przez KNF z dniem 15 maja 2019 r., na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo bankowe („Ustawa”), kuratora w celu poprawy sytuacji Banku, ze względu na powstanie zagrożenia dla interesów posiadaczy rachunków bankowych w związku z naruszeniem przez Bank łącznego współczynnika kapitałowego określonego w art. 92 Rozporządzenia CRR, o czym Bank informował w raporcie okresowym za rok obrotowy 2018 opublikowanym w dniu 30 kwietnia 2019 roku oraz w raporcie bieżącym nr 23/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Zgodnie z art. 144 ust. 6 Ustawy KNF powierzyła funkcję kuratora Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.
W uzasadnieniu decyzji KNF wskazała m.in. że celem zastosowania powyższego środka w postaci ustanowienia kuratora jest „wsparcie procesu opracowywania działań naprawczych i ich realizacji przez aktualny Zarząd Banku, co może przyczynić się do zwiększenia zaufania do Banku i jego władz”. Wybór kuratora w postaci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podyktowany jest doświadczeniem Funduszu w działaniach o charakterze restrukturyzacyjnym oraz ma umożliwić skuteczną i efektywną autosanację.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-15 Piotr Miałkowski Członek Zarządu
2019-05-15 Piotr Petelewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (5)

dodaj komentarz
aktywacjapasywacja
Decyzja KNF spodziewana, dobra, ale też przeciągięta. Liczyli chyba, że Idea Bank nakryje się kopytami. Raport był nienajlepszy. Trudno było oczekiwać cudów, ale skala trudności jakie przeszła Idea jest porażająca. Gratulację, że ten etap już za nimi. Teraz dokapitalizować i działać.
xeba
Wyglada to na ustawkę pod inwestora. Pewnie deal już blisko i stad potrzeba dodatkowych gwarancji.
portfel56
Teraz z pewnością będzie bezpieczniej. KNF podjął dobrą decyzję, która powinna ułatwić działanie zarządu. Paradoksalnie to wotum zaufania. Ciekawe, czy ten glejt przyspieszy pozyskanie inwestora
adamjusz
Jak patrzę na te decyzje, to nie jestem zdziwiony. Dobrze się stało. Teraz Zarząd ma wsparcie regulatora i regulator ma głębszy wgląd w temat. Zarząd Idea Banku powinien być wdzięczny
inwestorarle
Decyzja bez zaskoczeń, to de facto wzmacnia pozycję banku. Nawet taki mocny skład, jak w Idea Banku powinien mieć tego typu wsparcie.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki