REKLAMA

IDEA BANK S.A.: AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

2019-12-23 15:55
publikacja
2019-12-23 15:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 84 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-23
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r., dotyczącego otrzymanych wyników kontroli celno-skarbowej w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok („Kontrola”; „Wyniki Kontroli”) Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), jako podmiot reprezentujący Podatkową Grupę Kapitałową Idea Bank („PGK Idea Bank”) informuje, że Emitent oraz pozostałe podmioty wchodzące w skład PGK Idea Bank, po przeprowadzeniu analiz prawno-podatkowych, nie skorzystają z prawa do złożenia korekty deklaracji CIT-8A, tj. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), przez PGK Idea Bank za rok podatkowy trwający w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Podmioty, które wchodziły w skład PGK Idea Bank nie zgadzają się z ustaleniami zawartymi w Wynikach Kontroli, w związku z czym w postępowaniu podatkowym zamierzają kwestionować ustalenia Kontroli. Emitent nie wyklucza, iż w przyszłości Wyniki Kontroli, przy niekorzystnym dla Emitenta rozstrzygnięciu, mogą wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. Informacje o dalszych kluczowych etapach przedmiotowej sprawy Emitent będzie przekazywać w odrębnych raportach.Podstawa prawna: Art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-23 Piotr Miałkowski Członek Zarządu
2019-12-23 Artur Kubiński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki