0,3980 zł
17,40% 0,0590 zł
HubStyle S.A. (HUB)

Zawarcie umowy pożyczki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-07
Skrócona nazwa emitenta
HubStyle S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd HubStyle S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 listopada 2019 roku zawarł umowę pożyczki, na podstawie której Pożyczkodawca udzieli Spółce pożyczki w kwocie 10 mln złotych. Zgodnie z Umową Pożyczki, Pożyczka będzie ulegać spłacie w terminie w terminie 6 miesięcy od dnia jej Uruchomienia. Pożyczka będzie oprocentowana wg stałej stopy 6% w skali roku. Strony dopuszczają wcześniejszą spłatę Pożyczki.

Zabezpieczeniem spłaty Pożyczki, odsetek umownych, a także innych zobowiązań Spółki istniejących lub mogących powstać z tytułu zawarcia i wykonania Umowy Pożyczki stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki Umowy Pożyczki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu, przy czym poniżej przedstawiono przypadki naruszenia przewidziane w Umowie:
a. zostanie ujawnione, że informacje na podstawie których udzielono Pożyczki są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym,
b. pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej i majątkowej Pożyczkobiorcy w sposób zagrażający terminowej spłacie Pożyczki i Odsetek,
c. wszczęcia egzekucji wobec Pożyczkobiorcy przez innych wierzycieli,
d. podziału, likwidacji, zagrożenia upadłością lub upadłości Pożyczkobiorcy,
e. podjęcia przez Pożyczkobiorcę niedozwolonych działań mających wpływ na wykonanie Umowy, a zwłaszcza na wypłacalność Pożyczkobiorcy,
f. nie ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty Pożyczki,
g. niedotrzymania innych ustalonych warunków umowy pożyczki i/lub umów dotyczących zabezpieczenia spłaty Pożyczki.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 Wojciech Czernecki Prezes Zarządu
2019-11-07 Wiktor Dymecki Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.