HubStyle S.A.: Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową HubStyle w kwietniu 2020 roku.

2020-05-08 09:05
publikacja
2020-05-08 09:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-08
Skrócona nazwa emitenta
HubStyle S.A.
Temat
Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową HubStyle w kwietniu 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd HubStyle S.A. („Spółka”) informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży, osiągnięte w kwietniu 2020 roku przez Grupę Kapitałową HubStyle („GK HubStyle”), wyniosły około 1.804 tys. PLN i były wyższe o około 112%, w stosunku do przychodów osiągniętych w kwietniu 2019 roku.
W ujęciu narastającym wartość przychodów zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2020 roku wyniosła 5.831 tys. PLN i była wyższa o około 147% od osiągniętych w analogicznym okresie.
Spółka informuje jednocześnie, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

I. Segment detalicznej sprzedaży odzieży (marki Sugarfree i Cardiobunny) – wartość przychodów ze sprzedaży w miesiącu kwietniu 2020 wyniosła 531 tys. PLN, a ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 2.777 tys. PLN
II. Segment sprzedaży środków ochronnych – wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 1.272 tys. PLN. Miesiąc kwiecień był pierwszym miesiącem wyodrębnienia przychodów obejmujących sprzedaż środków ochronnych. Emitent informował RB 10/2020, że na czas trwania pandemii koronawirusa COVID-19 rozszerzył portfolio swoich produktów o importowane oraz krajowe produkty ochrony osobistej starając się zniwelować wpływ pandemii na podstawową działalność w zakresie sprzedaży odzieży.
III. Segment hurtowej i kontraktowej sprzedaży odzieży (marki Sugarfree i Cardiobunny) – w miesiącu kwietniu Emitent nie odnotował przychodów ze sprzedaży klasyfikowanych do wskazanego segmentu. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 1.782 tys. PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-08 Wojciecj Czernecki Prezes Zarządu
2020-05-08 Wiktor Dymecki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki