REKLAMA

HubStyle S.A.: Przegląd opcji strategicznych

2020-09-16 08:22
publikacja
2020-09-16 08:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-16
Skrócona nazwa emitenta
HubStyle S.A.
Temat
Przegląd opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hubstyle S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 września 2020 r. podjął uchwałę
o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla grupy kapitałowej Hubstyle polegających na:
a) rozważeniu transakcji przejęcia lub połączenia Spółki ze spółkami z branży gamingowej;
b) rozważeniu transakcji zbycia przez Spółkę aktywów odzieżowych obejmujących jednostki zależne Grupy Kapitałowej oraz prawa własności do znaków towarowych.
W ramach przeglądu Spółka dokona analizy możliwych działań mających na celu wzmocnienie lub zmianę profilu działalności grupy kapitałowej Spółki, w tym w szczególności poprzez analizę możliwości przeprowadzenia akwizycji oraz dezinwestycji wybranych aktywów. Analizy prowadzone przez Spółkę będą połączone z badaniem rynku fuzji i przejęć w danych obszarach. Rozważane działania mogą obejmować m.in. przenoszenie poszczególnych aktywów w ramach grupy kapitałowej Spółki, a także przeprowadzenie akwizycji oraz dezinwestycji wybranych aktywów.
Zarząd Emitenta zastrzega, że nie została podjęta żadna decyzja związana z wyborem określonej opcji co do konkretnych zmian w strukturze i działalności grupy kapitałowej Hubstyle ani w strukturze aktywów. Nie ma zatem pewności, czy i ewentualnie, kiedy takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki