REKLAMA

Hub4Fintech S.A.: Zmiana udziału w głosach

2021-06-22 20:07
publikacja
2021-06-22 20:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
Hub4Fintech S.A.
Temat
Zmiana udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Krzysztofa Dzietczenia, w sprawie przekroczenia progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Poniżej Zarząd przekazuje treść komunikatu:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1382 z późń. zm.) zwana dalej „Ustawą" zawiadamiam, iż w wyniku transakcji kupna 19.001 akcji spółki Hub4Fintech S.A. („Spółka") przeprowadzonej w trybie sesyjnym na rynku NewConnect w dniu 22 czerwca 2021 roku zwiększeniu uległ dotychczas posiadany przeze mnie udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki powyżej 5%.
Przed ww. transakcją posiadałem 674.999 akcji Spółki, które uprawniały do 674.999 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiły 4,99% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po ww. transakcji posiadam 694.000 akcji Spółki, które uprawniają do 694.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 5,14% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.
W odniesieniu do mnie nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, jak również nie posiadam podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-22 Tomasz Wielgo Prezes Zarządu Tomasz Wielgo
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki