REKLAMA

Hub4Fintech S.A.: Zmiana stanu posiadania

2020-12-02 18:45
publikacja
2020-12-02 18:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-02
Skrócona nazwa emitenta
Hub4Fintech S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje o powzięciu przez Emitenta informacji od Tomasza Maćkowiaka ("Akcjonariusza"), który na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa o ofercie"), działając w imieniu własnym oraz w imieniu spółki Equinox Assets sp. z o.o. (podmiotu zależnego od Pana Tomasza Maćkowiak), zawiadomił, iż w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Hub4Fintech z siedzibą w Poznaniu w dniu 25 listopada 2020 roku zmniejszył się udział jako Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5 proc.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.
Załączniki
Plik Opis
zawiad.pdfzawiad.pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-02 Mirosław Januszewski Prezes Zarządu Mirosław Januszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki