REKLAMA

Hub4Fintech S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2020

2020-10-16 14:41
publikacja
2020-10-16 14:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-16
Skrócona nazwa emitenta
Hub4Fintech S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") podjął decyzję o uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie bieżącym ESPI nr 21/2020 z dnia 23 marca 2020 roku pt. „Zawarcie umowy ramowej z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz udostępnienie niezbędnych narzędzi informatycznych” o informację na temat warunków finansowych zawartej umowy.

Treść raportu bieżącego ESPI nr 21/2020 po zmianach jest następująca:

„Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 23 marca 2020 r. Emitent zawarł umowę ramową z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (dalej łącznie "Strony") na prowadzenie zajęć dydaktycznych wraz z udostępnieniem niezbędnych narzędzi informatycznych (dalej "Umowa").

W ramach zawartej Umowy będą prowadzone wykłady (również w trybie zdalnym). Na potrzeby realizacji zawartej Umowy zostanie udostępnione dedykowane narzędzie informatyczne wspierające proces nauczania.

Emitentowi z tytułu realizacji przedmiotu Umowy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie w stawce godzinowej w wysokości 70 zł netto za godzinę prowadzonych zajęć dydaktycznych za pomocą narzędzi udostępnianych przez Emitenta. Faktury za usługi wykonane w ramach Umowy będą wystawiane przez Emitenta po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru z wykazem liczby godzin. Szacowana maksymalna ilość godzin w roku akademickim 2019/2020 nie powinna przekroczyć 150 .

Umowa została podpisana na czas nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

Pierwsze wykłady w ranach realizacji Umowy zostaną przeprowadzone w kwietniu 2020 r.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania wpisują się w strategię Spółki, będą miały wpływ na przychody Emitenta oraz poszerzenie portfolio klientów. Realizacja przedmiotowej umowy pozwoli również zdobyć dodatkowo doświadczenia związane z budową i wdrożeniem autorskiej platformy szkoleń on-line.”

Dodatkowo Emitent informuje, że w ramach Umowy zrealizował już wszystkie zajęcia w roku akademickim 2019/2020 ,a na dzień niniejszego raportu Strony nie rozliczyły jeszcze przeprowadzonych zajęć.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-16 Mirosław Januszewski Prezes Zarządu Mirosław Januszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki