REKLAMA

Hub4Fintech S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2020

2020-10-16 12:20
publikacja
2020-10-16 12:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-16
Skrócona nazwa emitenta
Hub4Fintech S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") podjął decyzję o uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2020 z dnia 17 marca 2020 roku pt. „Zakończenie negocjacji i zawarcie umowy na budowę i uruchomienie platformy szkoleniowej na żądanie” o informację na temat warunków finansowych zawartej umowy.

Treść raportu bieżącego ESPI nr 19/2020 po zmianach jest następująca:

„Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. informuje, iż w dniu 17 marca 2020 r. Emitent zakończył negocjacje i zawarł umowę z firmą z branży IT (dalej łącznie "Strony") na budowę i uruchomienie platformy szkoleń na żądanie przeznaczonej dla użytkowników komercyjnych oraz dla klientów indywidualnych.

W ramach zawartej umowy zostanie uruchomiona platforma szkoleń na żądanie. W ramach prowadzonych negocjacji został rozszerzony zakres funkcjonalny platformy umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych na odległość. Dzięki dodatkowej funkcjonalności Emitent uruchomi narzędzie, z którego będą mogły korzystać również podmioty zewnętrzne (szkoły, uczelnie, administracja publiczna, inne firmy szkoleniowe).

Zgodnie z podpisaną Umową rozliczenia pomiędzy Stronami będą odbywały się na podstawie pisemnych Zamówień, w których określony zostanie szczegółowy przedmiot oraz pracochłonność. Rozliczenie korzystania z usług jest oparte o stawkę godzinową w wysokości 120 zł/netto Pozostałe szczegółowe warunki Umowy i ryzyka z nią związane, w tym kary umowne, czy prawo odstąpienia od Umowy, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Szacowany czas wdrożenia to ok. 3 miesiące a planowany termin uruchomienia platformy to III kwartał 2020 roku.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania wpisują się w strategię Spółki i będą miały wpływ na przychody Emitenta.”

Szacowane , całkowite koszty realizacji projektu wynosić mają nie więcej niż 920 tys. zł, o czym Emitent informował w dokumencie informacyjnym z dnia 31 lipca 2020 roku. Powstawanie projektu będzie finansowane m.in. ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-16 Mirosław Januszewski Prezes Zarządu Mirosław Januszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki