REKLAMA

Hub4Fintech S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2020

2020-10-16 11:49
publikacja
2020-10-16 11:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-16
Skrócona nazwa emitenta
Hub4Fintech S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") podjął decyzję o uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie bieżącym ESPI nr 18/2020 z dnia 2 marca 2020 roku pt. „Produkcyjne uruchomienie platformy Prosta Giełda oraz wyznaczenie terminów komercyjnego uruchomienia platformy Prosta Giełda” o informację na temat prowizji i opłat pobieranych przez Prostą Giełdę sp. z o.o.

Treść raportu bieżącego ESPI nr 18/2020 po zmianach jest następująca:

„Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI 17/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. oraz ESPI 3/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta, Prosta Giełda sp. z o.o. uruchomiła w ramach platformy Prosta Giełda moduł do obrotu e-udziałami w nieruchomościach oraz moduł do obrotu udziałami w nieruchomościowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w wersjach produkcyjnych.

Jednocześnie Prosta Giełda sp. z o.o., spółka zależna od Emitenta, przedstawiła następujący harmonogram komercyjnego udostępniania poszczególnych funkcjonalności obu modułów:
- 02.03.2020 funkcja rejestracji dla właścicieli nieruchomości oraz spółek z o.o
- 04.03.2020 funkcja rejestracji dla inwestorów
- 09.03.2020 funkcja obrotu pierwotnego udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (crowdfunding)
- 12.03.2020 funkcja obrotu wtórnego udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
- 16.03.2020 funkcja obrotu pierwotnego e-udziałami w nieruchomościach
- 20.03.2020 funkcja obrotu wtórnego e-udziałami w nieruchomościach.

Planowane przez Spółkę Prosta Giełda sp. z o.o. opłaty przedstawiają się następująco:
- w module spółki opłaty planowane do pobierania od użytkowników to opłata abonamentowa w wysokości 5 zł/miesiąc oraz wynagrodzenie za cesję przeniesienia praw i obowiązków z umowy Powierniczej w wysokości 7% wartości przenoszonych praw,
- w module nieruchomości opłaty ustalane indywidualnie pobierane od właściciela Kampanii za jej uruchomienie i obsługę oraz dodatkowe opłaty związane z obsługą umowy.

Dodatkowo platforma Prosta Giełda będzie wyposażona w mechanizmy umożliwiające pozycjonowanie konkretnych ogłoszeń i ofert oferowane właścicielom kampanii na zasadach abonamentowych.
Generowane przez Prosta Giełda sp. z o.o. przychody i zgromadzenie użytkowników związanych z branżą inwestycyjną pozwolą realizować Emitentowi strategię dedykowanego dla tej platformy komercyjnego dostawcy szkoleń jak również oferować platformę w modelu licencyjnym podmiotom zewnętrznym.

Uruchomienie aplikacji "Prosta Giełda" jest istotnym zdarzeniem w realizacji rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta i może mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-16 Mirosław Januszewski Prezes Zarządu Mirosław Januszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki