REKLAMA

Hub4Fintech S.A.: Przydział Akcji serii B objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych

2020-10-02 16:16
publikacja
2020-10-02 16:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-02
Skrócona nazwa emitenta
Hub4Fintech S.A.
Temat
Przydział Akcji serii B objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hub4fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 39/2020, informuje, że w dniu 2 października 2020 r. dokonano przydziału 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii B objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych.
Tym samy dokonano przydziału wszystkich akcji serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B, dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Emitenta oferta publiczna akcji serii B cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Liczba zapisów złożonych na akcje, tj. 16.731.285 przekroczyła liczbę emitowanych akcji, tj. 9.000.000. Stopa redukcji w zapisach dodatkowych wyniosłą 87,50 %. Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez Emitenta właściwym raportem bieżącym dot. zakończenia subskrypcji akcji serii B.

Zarząd podejmie niezwłoczne działania mające na celu złożenie do sądu rejestrowego wniosku o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B. Zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) przekazanie Emitentowi środków odpowiadających wpłatom na akcje serii B nastąpi w terminie dwóch dni od dnia otrzymania przez KDPW oświadczenia Emitenta o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia jego kapitału zakładowego, wraz z potwierdzającym ten fakt aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-02 Mirosław Januszewski Prezes Zarządu Mirosław Januszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki