REKLAMA

Hub4Fintech S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia z Minutor Energia sp. z o.o.

2020-09-10 09:31
publikacja
2020-09-10 09:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-10
Skrócona nazwa emitenta
Hub4Fintech S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia z Minutor Energia sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hub4Fintech S.A. (dawniej CWA S.A.) z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI 46/2020 z dnia 4 września 2020r. informuje, iż w dniu 10 września 2020 roku Emitent podpisał list intencyjny w sprawie połączenia Emitenta ze Spółką Minutor Energia sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach.

Planowany sposób połączenia to połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 ust.1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Minutor Energia sp. z o.o. (spółka przejmowana) na Hub4Fintech S.A. (spółka przejmująca) w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom Minutor Energia sp. z o.o., akcji Hub4Fintech S.A.

Szczegółowe warunki współpracy Strony ustalą i zostaną spisane w Term Sheet (porozumieniu w sprawie podstawowych warunków współpracy) do dnia 30 października 2020 roku. Emitent poinformuje niezwłocznie o podpisaniu niniejszego dokumentu lub o zakończeniu prowadzonych negocjacji.

Hub4Fintech S.A. dostrzega potencjał rynku OZE i możliwość połączenia klasycznych modeli budowy farm fotowoltaicznych z usługami FINTECH. Połączenie kompetencji obu firm pozwoli zbudować ofertę finansowania rozwiązań rynku OZE.


Emitent przekazuje powyższą informacje, gdyż ma ona wpływ na realizację celu operacyjnego Grupy Kapitałowej na lata 2020-2021 określonego w Strategii rozwoju na lata 2020-2021 (ESPI 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020r.), tj. osiągnięcie zakładanych poziomów środków pozyskanych w zbiórkach crowdfundingowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-10 Mirosław Januszewski Prezes Zarządu Mirosław Januszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki