REKLAMA

Hub4Fintech S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-07-12 13:26
publikacja
2021-07-12 13:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
_H4F-NWZ-2021-Ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
H4F-NWZ-2021-Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Plan-Polaczenia-H4F-MTR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-12
Skrócona nazwa emitenta
Hub4Fintech S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki HUB4FINTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej "KSH"), niniejszym zwołuje na dzień 12 sierpnia 2021 r. na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w Krakowie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Wojciecha Zarzyckiego przy ul. Mosiężniczej 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia, opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie,
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia HUB4FINTECH Spółki Akcyjnej ze spółką MINUTOR ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect,
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad, a także plan połączenia HUB4FINTECH Spółki Akcyjnej ze spółką MINUTOR ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach.
Załączniki
Plik Opis
H4F-NWZ-2021-Ogłoszenie.pdf H4F-NWZ-2021-Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie
H4F-NWZ-2021-Projekty_uchwal.pdfH4F-NWZ-2021-Projekty_uchwal.pdf Projekty
Plan-Polaczenia-H4F-MTR.pdfPlan-Polaczenia-H4F-MTR.pdf Plan połączenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-12 Tomasz Wielgo Prezes Zarządu Tomasz Wielgo
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki