REKLAMA

Hub4Fintech S.A.: Informacja w sprawie zawarcia istotnych umów przez Minutor Energia sp. z o.o.

2021-05-17 17:08
publikacja
2021-05-17 17:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
Hub4Fintech S.A.
Temat
Informacja w sprawie zawarcia istotnych umów przez Minutor Energia sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: H4F) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Zarządu Minutor Energia sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Minutor) z którą jest w trakcie połączenia informacje, o zawarciu przez spółkę zależną od Minutor, tj. MTR FARM PV4 sp. z o.o. w dniu 13 maja 2021 r. 3 umów dzierżawy gruntów (dalej: Umowy). Umowy dzierżawy zostały zawarte na okres 29 lat i 11 miesięcy. Wartość czynszu dzierżawnego nie odbiega od średnich rynkowych w tego typu umowach. Umowy, zostaną wpisane do ksiąg wieczystych ustanowionych dla poszczególnych działek. Przedmiotowe Umowy zostały zawarte w dwóch niezależny lokalizacjach:
1) lokalizacja 1: Umowa dzierżawy gruntów o powierzchni 5,19 Ha,
2) lokalizacja 2: Umowa dzierżawy gruntów o powierzchni 4,21 Ha oraz Umowa dzierżawy gruntów o powierzchni 4,89 Ha.
Ponadto Minutor zawiadomiła, że w dalszym ciągu prowadzi rozmowy z innymi podmiotami w zakresie dzierżawy kolejnych gruntów, o których finalizacji będzie informować na bieżąco.
Zarząd H4F wskazuje, iż podpisanie Umów jest pierwszym etapem związanym z rozwojem Minutor w zakresie budowy i eksploatacji farm fotowoltaicznych, co z uwagi na połączenie H4F z Minutor może mieć istotne znaczenie dla rozwoju prowadzonej działalności oraz osiągane wyniki finansowe podmiotu powstałego po połączeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-17 Tomasz Wielgo Prezes Zarządu Tomasz Wielgo
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki