REKLAMA

Hub4Fintech S.A.: Informacja w sprawie zawarcia istotnej umowy dzierżawy gruntu przez Minutor Energia sp. z o.o.

2021-06-08 11:30
publikacja
2021-06-08 11:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
Hub4Fintech S.A.
Temat
Informacja w sprawie zawarcia istotnej umowy dzierżawy gruntu przez Minutor Energia sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: H4F) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Zarządu Minutor Energia sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Minutor) z którą jest w trakcie połączenia informacje, o zawarciu przez spółkę zależną od Minutor, tj. MTR FARM PV4 sp. z o.o. w dniu 6 czerwca 2021 r. umowy dzierżawy gruntów o powierzchni 3,54 ha (dalej: Umowa). Umowa dzierżawy została zawarta na okres 29 lat i 11 miesięcy. Wartość czynszu dzierżawnego nie odbiega od średnich rynkowych w tego typu umowach. Umowa, zostanie wpisana do ksiąg wieczystych ustanowionych dla poszczególnych działek. Przedmiotowa Umowa została zawarta w tej samej lokalizacji, co umowy dzierżawy gruntów z 13 maja 2021 r., o powierzchni 4,21 ha i 4,89 ha, o czym H4F informował w komunikacie ESPI nr 17/2021 z dn. 17 maja 2021 r., w związku z czym w przedmiotowej lokalizacji spółka celowa MTR FARM PV4 sp. z o.o. dzierżawi już 12,64 ha.

Ponadto Minutor zawiadomiła, że prowadzone działania mają na celu rozwój wielkopowierzchniowej inwestycji w farmę PV. Po zakończeniu wszystkich prowadzonych rozmów, które są prowadzone w dalszym ciągu, określony zostanie dokładny potencjał projektu budowy farm PV.

Zarząd H4F wskazuje, iż podpisanie Umowy związane jest z rozwojem Minutor w zakresie budowy i eksploatacji farm fotowoltaicznych, co z uwagi na połączenie H4F z Minutor może mieć istotne znaczenie dla rozwoju prowadzonej działalności oraz osiągane wyniki finansowe podmiotu powstałego po połączeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-08 Tomasz Wielgo Prezes Zarządu Tomasz Wielgo
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki