REKLAMA

Hub4Fintech S.A.: Informacja w sprawie podpisania przez Minutor Energia sp. z o.o. umów o współpracy i umowy konsorcjum

2021-06-21 11:55
publikacja
2021-06-21 11:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
Hub4Fintech S.A.
Temat
Informacja w sprawie podpisania przez Minutor Energia sp. z o.o. umów o współpracy i umowy konsorcjum
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: H4F) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Zarządu MINUTOR Energia sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: MINUTOR) z którą jest w trakcie połączenia informacje, o zawarciu przez MINUTOR:
1. wzajemnych umów agencyjnych MINUTOR z OPTIMEN sp. z o.o. z siedzibą w Pogórzu (dalej: OPTIMEN) oraz z HILO Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku (dalej: HILO), których przedmiotem jest zobowiązanie Stron do pośredniczenia za określonym w umowach wynagrodzeniem prowizyjnym ustalonym na zasadach rynkowych, przy zawieraniu umów sprzedaży produktów oferowanych przez drugą Stronę, które skupiają się na branży energetycznej. W umowach, wszystkie Strony występują wzajemnie zarówno jako zleceniodawca jak i agent. Umowy zostały zawarte na czas nieoznaczony, z możliwością ich wypowiedzenia z 3 miesięcznych terminem przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego (przewidziano również możliwość wypowiedzenia umów przez każdą ze Stron w przypadku niewykonywania zobowiązań umownych przez drugą Stronę lub w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności).
2. w konsekwencji wzajemnych umów agencyjnych (o których mowa powyżej) umowę konsorcjum z OPTIMEN oraz HILO, na podstawie której Strony utworzyły konsorcjum, którego celem jest wspólne ofertowanie oraz wzajemne pozyskiwanie klientów na usługi oferowane przez członków Konsorcjum na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie RP (małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, posiadające odpowiednią energochłonność bądź zużycie energii elektrycznej). Każdy z Członków Konsorcjum ponosi ryzyko na własny rachunek na warunkach określonych w wzajemnych umowach agencyjnych. Uczestnicy Konsorcjum zobowiązują się między sobą ściśle współpracować we wszystkich fazach: ofertowej, wyboru ofert oraz w fazie realizacji zamówienia/dostarczania usługi. Liderem konsorcjum jest MINUTOR, która stała się pełnomocnikiem Konsorcjum, upoważnionym do reprezentowania Stron. Konsorcjum powołano na okres roku, tj. do 20.06.2022 r., z możliwością przedłużenia po wyrażeniu zgody przez Strony Konsorcjum.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-21 Tomasz Wielgo Prezes Zarządu Tomasz Wielgo
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki