REKLAMA

Hub4Fintech S.A.: Informacja w sprawie podpisania Listu Intencyjnego przez Minutor Energia sp. z o.o.

2021-06-09 09:19
publikacja
2021-06-09 09:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-09
Skrócona nazwa emitenta
Hub4Fintech S.A.
Temat
Informacja w sprawie podpisania Listu Intencyjnego przez Minutor Energia sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: H4F) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Zarządu Minutor Energia sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Minutor) z którą jest w trakcie połączenia informacje, o podpisaniu w dniu dzisiejszym listu intencyjnego (dalej: List Intencyjny) z GT Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich działającego w ramach Programu BRIdge Alfa, finansując projekty badawcze podejmowanie przez młode i innowacyjne przedsiębiorstwa, (dalej: GT Technologies) oraz dwoma osobami fizycznymi będącymi autorami Projektu (wg definicji poniżej).
W Liście Intencyjnym wskazano, iż dostrzegając korzyści płynące z nawiązania współpracy pomiędzy Stronami, wykorzystanie efektu synergii płynącej z posiadanego doświadczenia i potencjału Stron, Strony postanawiają podjąć wspólne działania
w zakresie komercjalizacji wyniku prac badawczo-rozwojowych projektu, którego celem jest stworzenie znacząco udoskonalonego systemu konwersji energii wiatru na energię elektryczną w oparciu o zoptymalizowaną geometrię turbiny wiatrowej Savoniusa o pionowej osi obrotu (dalej: Projekt).
Szczegółowy zakres zobowiązań Stron w zakresie realizacji zadań w ramach współpracy określi umowa o współpracy, którą Strony zawrą w ciągu 180 dni od podpisania niniejszego Listu intencyjnego.
Zarząd H4F wskazuje, iż w przypadku dojścia do skutku połączenia z Minutor, udział w pracach w zakresie komercjalizacji Projektu może mieć znaczący wpływ na osiągane przez H4F po połączeniu wyniki finansowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-09 Tomasz Wielgo Prezes Zarządu Tomasz Wielgo
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki