REKLAMA

HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK: Zawarcie aneksu do umowy limitu globalnego z Bankiem DnB NORD Polska S.A.

2008-01-07 17:11
publikacja
2008-01-07 17:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2008
Data sporządzenia: 2008-01-07
Skrócona nazwa emitenta
HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK
Temat
Zawarcie aneksu do umowy limitu globalnego z Bankiem DnB NORD Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd HYDROBUDOWY Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie informuje, iż w dniu 07 stycznia 2008 roku powziął informację o podpisaniu z dniem 04 stycznia 2008 roku aneksu do umowy limitu globalnego zawartego pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG ("Kredytobiorcy") tj.: PBG S.A. oraz HYDROBUDOWĄ Włocławek S.A. a Bankiem DnB NORD Polska S.A.

Na podstawie umowy Bank przyznał Kredytobiorcom limit kredytowy do maksymalnej łącznej wysokości 34.000.000,00 zł.
W ramach udostępnionego limitu Kredytobiorcy mogą korzystać z następujących produktów kredytowych:
- kredyt odnawialny,
- kredyt w rachunku bieżącym,
- gwarancje,
- akredytywy,
- terminowe transakcje wymiany walut typu FORWARD


Niniejszym aneksem, strony przedłużyły :
- do dnia 28 lutego 2008 roku termin do którego mogą być zawierane terminowe transakcje wymiany walut typu FORWARD z maksymalnym terminem zapadalności transakcji do dnia 31 grudnia 2009r,
- do dnia 28 lutego 2008 roku okres wykorzystania przez Kredytobiorców kredytu odnawialnego,
- do dnia 28 lutego 2008 roku okres do którego mogą być wystawiane gwarancje z maksymalnym terminem ważności do 5 lat od dnia wystawienia gwarancji, jednak nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2012r.
- do dnia 29 lutego 2008 roku okres do którego mogą być wystawiane akredytywy dokumentowe,
- do dnia 31 grudnia 2012 roku ważności linii kredytowej,


Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.


O przystąpieniu do umowy limitu globalnego z Bankiem DnB NORD Polska S.A.
informowała w raporcie bieżącym nr 05/2007 z dnia 10 stycznia 2007 roku "Hydrobudowa Śląsk" S.A. przed połączeniem ze Spółką HYDROBUDOWA Włocławek S.A.
Raport dostępny jest pod adresem http://www.hydrobudowa.silesia.pl/old_www/m_gl.php?id=12&action=pokaz&idp=230

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-01-07 Bartosz Basa osoba upoważniona
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki