HUCKLEBERRY GAMES S.A.: Informacja na temat postanowienia sądu rejestrowego.

2019-11-21 12:25
publikacja
2019-11-21 12:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-21
Skrócona nazwa emitenta
HUCKLEBERRY GAMES S.A.
Temat
Informacja na temat postanowienia sądu rejestrowego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że otrzymał z sądu rejestrowego postanowienie referendarza sądowego, w którym oddalono wniosek o wpis do rejestru m.in. uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 12 kwietnia 2019 roku, a tym samym odmówiono rejestracji akcji serii F Emitenta. Zarząd Emitenta nie zgadza się z uzasadnieniem otrzymanego postanowienia. Jednocześnie, po konsultacji z doradcami prawnymi oraz mając na uwadze stanowisko osób, które objęły akcje serii F, Zarząd Emitenta postanowił nie odwoływać się od przedmiotowego postanowienia referendarza sądowego. Decyzja ta wynika z chęci uniknięcia długotrwałej i kosztownej procedury odwoławczej, a także z faktu, że wszystkie osoby, które objęły uprzednio akcje serii F, zadeklarowały objecie akcji serii F w oparciu o ponownie podjętą uchwałę Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie emisji tych akcji oraz wskazały, że preferują ponowne objecie akcji serii F, w oparciu o ponownie podjętą uchwałę, zamiast pozostawanie w długotrwałym stanie niepewności co do wyniku procedury odwoławczej.

Wobec powyższego, Zarząd Emitenta informuje, że:
1. emisja akcji serii F Emitenta, dokonana w oparciu o uchwałę nr 3 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 12 kwietnia 2019 roku, nie doszła do skutku;
2. do końca bieżącego tygodnia zwoła, w sposób prawem przewidziany, Walne Zgromadzenie Emitenta z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii F;
3. wszystkie osoby, które objęły uprzednio akcje serii F, zadeklarowały objecie akcji serii F w oparciu o ponownie podjętą uchwałę Walnego Zgromadzenia Emitenta i jednocześnie zadeklarowały, że do czasu otrzymania oferty objęcia tych akcji nie będą występować o zwrot kwot wpłaconych Emitentowi tytułem objęcia akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Bartosz Kubacki Operator
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki