REKLAMA

HUBTECH: Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

2021-12-23 17:37
publikacja
2021-12-23 17:37
Zarząd Hub.Tech S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 roku złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect tj.:
- 139.575.150 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- 21.791.326 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- 52.915.030 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda

oraz akcji dotychczas nie wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, tj.:
- 78.208.674 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- 150.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 8 października 2020 roku upoważniło Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, KDPW oraz KNF i złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu jest konsekwencją tego upoważnienia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 14 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki